Сайт создан в 1996 году

Научно-исследовательская клинико-диагностическая лаборатория
ВHMУ им.Н.И.Пирогова
Института химии поверхности НАН Украины.
 Избранные

Поиск
 o Google
 o PubMed

По сайту
 o Главная
 o Рабочие ссылки
 o Lab Soft
 o Library

Кафедра
 o Главная
 o Эл.журнал
 o Дист.учёба
 o Google Scholar

 

 Counters


Ликвидация частного предприятия (лето 2011 г.)

Внимательное изучение всего изложенного позволит создать рациональный график последовательности выполнения работ. При этом можно исключить некоторые из описанных стадий, появление которых обусловлено исключительно отсутствием необходимой информации — наши чиновники не торопятся ею поделиться.

ВИЗИТ 1. В исполком к ребятам, ответственным за регистрацию предпринимательских структур.

Там получил бумажку, из которой следовало, что процесс занимает два этапа — А и Б. Дословно:

Державна реєстрація припинення юридичної особи

А. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи державному реєстратору подаються:

Нотаріально посвідчена копія рішення засновника або протоколу загальних зборів засновників щодо припинення юридичної особи із зазначенням місцезнаходження ліквідаційної комісії та ідентифікаційних номерів голови та членів ліквідаційної комісії;

Документ, що підтверджує оплату за публікацію відповідного повідомлення в сумі 51 гривень (квітанція або копія платіжного доручення з «мокрою» відміткою банку):

Р/Р 26003301812 у ГОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Київ, МФО 300465 код ЄДРПО 33499803

Отримувач: ДП «Інформаційно-ресурсний центр»

Додатково керівником подається паспорт.

Б. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті ліквідації або на підставі судового рішення, що не пов'язане із банкрутством юридичної особи державному реєстратору не раніше 2 місяців з дати публікації відповідного повідомлення в Бюлетені державної реєстрації головою ліквідаційної комісії подаються:

Реєстраційна картка ф. № 7 на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті ліквідації

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Оригінали установчих документів

Акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників, підписи голови і членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі мають бути нотаріально посвідчені

Довідка відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податкаї, зборах (обов'язкових платежах)

Довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості

Довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню

Додатково головою ліквідаційної комісії подається паспорт

ВИЗИТ 2. К государственному нотариусу (это значительно дешевле частного).

Заверяю решение собственника. На всякий случай — в двух экземплярах. Предприятие частное, поэтому ликвидационная комиссия состоит из одного человека — меня. Плачу чуть более 10 грв.

Рішення № 1

м. ХХХХХХХ 00 хххххх 2011 року

Я, Іванов Іван Іванович, власник приватного науково- виробничого підприємства “Ххххх Хххх”, що мешкаю за за адресою : м. Ххххххх, вул. Іваницького, буд. 0, кв. 00; паспорт серії ХХ № 000000, виданий Ваньським РВ УМВС України у Ваньскій області 00 мартобря 19ХХ року; ідентифікаційний номер 0000000000,

ВИРІШИВ :

1. У звязку відсутністю можливості займатися прибутковою підприємницькою діяльністю протягом останніх трьох років і відсутністю перспектив такої діяльності припинити діяльність приватного науково-виробничого підприємства “Ххххх Хххх” (ЄДРПО 00000000) шляхом ліквідації.

2. Призначити ліквідатором приватного науково-виробничого підприємства “Ххххх Хххх” Іванова Івана Івановича (ід. номер 0000000000).

3. Визначити місцезнаходження ліквідатора : м. Ваньськ, вул. Ххххххххххххх, буд. 0, кв. 00.

4. Встановити строк для заявлення претензій кредиторів у два місяці з моменту публікації повідомлення про припинення діяльності підприємства

Власник Іванов І.І.

ВИЗИТ 3. В ближайшее отделение Сбербанка.

Оплачиваю 51 грв за публикацию объявления — в соответствии с указанными выше платежными атрибутами. Обоснование платежа “Прийняття засновниками рішення про припинення юридичної особи”. За услуги банку — 2 грв.

ВИЗИТ 4. В исполком.

К тем же ребятам, что и ВИЗИТ 1. Совершается пункт А процедуры. Отдаю им нотариально заверенную бумагу и квитанцию об оплате. Предъявляю паспорт. Узнаю, что меня ожидают с комплектом докуметов (раздел Б, см. ВИЗИТ 1) примерно через два с половиной месяца.

ВИЗИТ 5. В Пенсионный фонд.

Заношу письмо примерно следующего содержания

Начальнику Х-ького

районного управління ПФУ

Полуектову В.А.

В зв’язку з ліквідацією підприємства прошу Вас провести відповідну перевірку та видати довідку про відсутність заборгованості підприємства перед Пенсійним фондом.

Номер реєстрації в Пенсійному Фонді - 1234567890

Засновник Іванов І.І.

Далее буду ждать звонка инспектора, когда ему будет угодно.

ВИЗИТ 6. В налоговую инспекцию

К инспектору, затем к сотруднице ведающей учетом — для подтверждения факта ликвидации (это им уже прислали из горисполкома)

1) Тут же узнаю, что необходимо сдать в канцелярию налоговой три бумаги

- Заявление по форме 8-ОПП «Заява про припинення платника податків” (бланк на ксероксе тут же в налоговой)

- регистрационное свидетельство (форма 4-ОПП)

- ксерокопию нотариально заверенного решения о ликвидации предприятия

2) Затем меня посылают к одному из руководящих сотрудников, от которого узнаю, что мне следует принести ему семь бумаг:

- ксерокопию нотариально заверенного решения о ликвидации предприятия

- копию приказа о назначении директора предприятия

- копию приказа об увольнении директора предприятия

- устав предприятия

- ликвидационный баланс предприятия (сведенный по нулям) (по типу ежеквартально подаваемого в статуправление)

- справку из банка о закрытии счета

- справку из банка о движении по счету за последние три года

3) Кроме того, необходимо сдать ликвидационный отчет в налоговую — точно такой, какой следовало бы сдавать обычным порядком, но по состоянию на момент ликвидации.

ВИЗИТ 7. Банк

Для закрытия счета и получения справки о движении средств последние три года необходимо:

- заполнить на месте заявление

- предоставить копию решения о ликвидации предприятия

- приказ о назначении ликвидационной комиссии и его председателя

нотариально заверенную карточку с образцами подписи председателя ликвидационной комиссии (саму карточку следует брать в этом же банке)

для сдачи — чековая книжка

Разумеется, на время визита с собой следует взять печать предприятия.

ВИЗИТ 8. В Пенсионный фонд

Через дней десять после первого визита пригласили по телефону. Необходимо было прихватить с собой первичную документацию за то время, когда на предприятии были наемные работники, регистрационное свидетельство предприятия, а также копии годовых отчетов, подаваемых в ГНИ. Пришел. Отдал. Учитывая крайне маленький объем документов, за актом должен зайти завтра.

ВИЗИТ 9. В Пенсионный фонд

Был получен мною акт сверки. Акт нулевый. Однако объем этого акта несколько превышал объем первичной документации, по которой производилась проверка. В связи с тем, что этот акт вступает в силу через две недели, то справку об отсутствии задолженности перед Пенсионным фондом также можно будет получить через две недели. Т.е. ожидается ещё один визит сюда же. И принести с собой ксерокопию нотариально заверенного решения о закрытии предприятия.

ВИЗИТ 10. В Банк

Занесены документы по списку, узнанному во время ВИЗИТА 7. Оказалось, что справка о движении по счету (практически пустая) обойдется примерно в 260 гривен, да ещё платить за закрытие счета. Всего — около 350 грв. Документы взяты в работу, велено явиться заплатить-получить всё завтра.

ВИЗИТ 11. ГНИ

Сданы в канцелярию три документа по п. 1 ВИЗИТА 6. Также сдан ликвидационный отчет (п. 3 ВИЗИТА 6). Без эксцессов.

ВИЗИТ 12. Банк.

На следующий день — оплатил, справки о движении по счету и о закрытии оного получил.

ВИЗИТ 13. Налоговая.

Занесены документы по п. 2 ВИЗИТА 6. Ожидаем проверки.

ВИЗИТ 14. В Пенсионный фонд.

В обмен на ксерокопию решения о закрытии предприятия получил справку.

ВИЗИТ 15. В архивный отдел горисполкома

Узнал, что, хотя это именно они хотят взять у меня на хранение некоторые первичные документы, относящиеся к учету кадров, однако они вовсе не собираются надлежащим образом готовить требуемые ими документы для хранения в их архиве в соответствии с их правилами. Это всё должен делать я, тот, кто никогда не этому не обучался. Причем сами требования и порядок подготовки документов, соответствующие стандарты мне никто не собирается давать. Очень интересный подход к делу. Максимум, что мне удалось выжать, так это контактные данные архивариуса, который был в сговоре с этой группой. Он мог все сделать, но за очень дополнительные деньги.

ВИЗИТ 16. ГНИ

Зашел, т.к. что-то давно не было от них никаких звонков. Т.е. Вообще никаких не было. Оказалось, что обо мне и думать забыли. Сразу зашевелились, бумаги нашли, инспектора выделили, но пришлось еще раз сдавать ликвидационный отчет — пока они тянули, начался новый квартал. В беседе с инспектором мне было сообщено, что поскольку предприятие последние годы вообще не работало, то сложностей с закрытием, написанием акта и выдачей справки не будет. Но надо будет подписаться на журнал «Вестник налоговой службы» или что-то там такое. Пустопорожнее офизиозное издание, не содержащее никакой ценной информации, однако кормящее собою известное число чиновных лиц. Гм. Долго думал.

ВИЗИТ 17. Архивариус.

Хилый набор из полутора десятков папок первичной документации толщиной сантиметров двадцать перебирал около двух часов. Для архивирования было отобрано примерно полторы дюжины листков, относящихся (в соответствии с последними начальственными распоряжениями, оформленными в виде законов) к личному учёту кадров — приказы о приёме на работу и увольнении, а также документы, подтверждающие полученную зарплату. Ещё раз — полторы дюжины листков. За надлежащее оформление этого добра — три сотни тугриков (потом оказалось - 360).

ВИЗИТ 18. ГНИ

Получил «чистый» акт. Но называется «Справка … ». Вручив (разумеется, безо всяких квитанций) сумму за квартальную подписку. Ага, так эту хрень и подпишут. Но зато никаких возможных сложностей. И это абсолютно чистое предприятие. Без всякой деятельности последние три года. Вот уж они оттягиваются, если предприятие «со сложностями». Нравы у них, как вижу, слабо изменились. По опыту личного общения — все сотрудники, старавшиеся придерживаться законов, давным давно уволены. И теперь система продуцирует сама себя. Внутренний отбор. При необходимости понадобится избавляться от всех поголовно.

Потом получил обходной лист. 16 пунктов. Не все сотрудники на месте, кое-куда очередь. Но, в принципе, за пару часов обойти всех возможно.

Главное — в один из кабинетов необходимо иметь печать предприятия и (в данном конкретном случае) свидетельство об упрощенном налогообложении.

После сдачи обходного листа в последний кабинет узнаю, что справка об отсутствии задолженности и о снятии с учёта в ГНИ может быть получена через пару недель, по предъявлении паспорта.

ВИЗИТ 19. ГНИ

Справка получена. Пришлось ходить дважды. Лицо, у которого она лежит, было в отпуске, а без него вся работа останавливается. Срок её действия ограничен двумя месяцами. А дата, стоящая на справке, чуть ли не соответствует дате занесения обходного листа. Ну, это в ГНИ обычное дело. Дату ставят, как положено по закону, а выдают, когда сделают. Как это бывает со свидетельством об упрощенной форме налогообложения. Для них закон не писан.

ВИЗИТ 20. Архив

Увидеть, в какую толстую папку превратились полторы дюжины листиков — это ещё тот момент. Сам я такого явно не осилил бы. Смело могу сказать, что уплаченные мною деньги это немного — за эту работу. Пришлось, правда, поработать печатью, удостоверяя несколько десятков своих подписей на разных актах и описях.

Документы приняты, справка получена.

Однако возникла новая неприятность. Пока сотрудники архива были в отпусках, завершился срок действия справки из пенсионного фонда (30 суток). Пришлось топать туда вновь.

ВИЗИТ 21. Пенсионный фонд.

Обновление справки (выдача дубликата с новой датой) заняло минут двадцать и прошло без инцидентов.

ВИЗИТ 22. Нотариус.

Ликвидацинный отчет и ликвидационный баланс необходимо нотариально заверить. Однако нотариус отказался это сделать без выписки от органа регистрации о том, что предприятие находится в стадии ликвидации. Естественно, мне никто такой выписки не давал. Можно подумать, что регистратор об этом не догадывался.

ВИЗИТ 23. Регистратор.

Пришлось заполнить заявление на выдачу выписки, оплатить около 30 гривен по совокупности и получить результат. Итого — 3 часа в очереди и еще 10 минут на все остальное включая оплату.

ВИЗИТ 24. Нотариус.

Вот теперь за какие-нибудь 140 гривен я получил удостоверяющие мою подпись печати на ликвидационном балансе и на акте ликвидационной комиссии.

ВИЗИТ 25. Регистратор.

А тут внезапно оказалось, что помимо полного, наконец собранного, комплекта документов, в этой папке должно находиться «Рішення...” учредителя, за основу которого можно взять решение о ликвидации предприятия, но «Вирішив затвердити ліквідаційний баланс, його достовірність і повноту, ... затвердити акт ліквідаційної комісії” - подпись, печать.

Естественно, до данного момента никто из должностных лиц об этом «Рішенні...” даже не заикался. Ну, пришлось отойти на некоторое расстояние и оформить необходимый документ.

Наконец сдал, приняли. Получил тут же распечатанное уведомление о ликвидации предприятия. Против ожиданий — это всё. За четыре месяца уложился. В основном время ушло на ожидание оформления бумажек во всяких органах. Общую сумму - сами прикинете. Печать нынче уничтожать не надо — храните её как сувенир. Но, повторюсь, это было "чистое" предприятие, вот уже лет пять как с нулевым балансом - никакого имущества и практически никаких денег на счетах.

Весна-лето 2011 года.

Назад


:)
:(

© 1996-2020